Loft & Lie Fitting

För dig som spelar med smidda eller halvsmidda klubbor, alternativt för dig som vill matcha dina wedgar med resten av klubborna i bagen eller kolla av din putter erbjuder vi något vi kallar loft och lie fitting. Det innebär att vi först mäter upp vilken loft och lie alla dina 14 klubbor har. Därefter ser vi till att klubbornas specifikationer passar dina personliga förutsättningar baserat på svingteknik och kroppsmått.

Anledningen till att detta inte omfattar gjutna klubbor är att de kan vara mycket svåra att justera när det gäller loft och lie. Klubbhuvudet kan skadas eller helt enkelt brytas av på grund av att det gjutna materialet är en stummare metall jämfört med en smidd klubba. Om du inte vet om du har en smidd eller gjuten klubba får du gärna komma in så gör vi en bedömning om vi uppleverar att en justering kommer att fungera eller ej.

Bokning sker via ProPlanner eller kontakta peter@remove-this.hooksgk.remove-this.se eller eddy@remove-this.hooksgk.remove-this.se

Loft & Lie Fitting
Pris: 650:-
Tid: 40-60 min