Paket SMALL

3 x 25 minuter
1.600:-

Perfekt för eleven som under en kortare period vill inrikta sig på att utveckla och träna på en specifik och viktig del inom spelet. Tre separata och målinriktade 25-minuterslektioner med fokus på exempelvis bättre bollträff, längre drives, reducerad slice, förbättrad teknik inom puttning eller att utveckla tekniken för att slå säkrarechippar och pitchar. Vi tränar intensivt på ett och samma moment utifrån elevens önskemål vid tre tillfällen.

Bokning sker via ProPlanner eller kontakta peter@remove-this.hooksgk.remove-this.se eller eddy@remove-this.hooksgk.remove-this.se


Paket MEDIUM

5 x 25 minuter
2.500:-

Detta paket är speciellt utformat för eleven som önskar en mer funktionell och lite djupare analys av sitt golfspel, svingteknik och fysiska förmåga. 

Vid första träningstillfället gör vi tillsammans en fysisk genomgång av rörlighets- och koordinationsförmågan. Här använder vi oss av Kinexits plattform för screening och efterföljande individuellt utformade träningsövningar. 

Golfsvingen videofilmas därefter i kombination med att viktiga mätvärden från TrackMan 4 definieras. De efterföljande passen utformas sedan med en tydligt personlig prägel och träningssinriktning utifrån elevens egna önskemål och behov.

Bokning sker via ProPlanner eller kontakta peter@remove-this.hooksgk.remove-this.se eller eddy@remove-this.hooksgk.remove-this.se


Paket LARGE

5 x 50 minuter
4.700:-

Golfspel med en mer detaljerad återkoppling och feedback. Vid vårt första pass använder vi 2 x 50 minuter för en noggrann spelanalys ute på banan för att därefter återgå till studion för analys av fysisk förmåga, svingteknik samt en genomgång av elevens utrustning så att den är korrekt anpassad.

Utifrån de mätresultat vi tar fram med vår Trackman 4 i kombination med den fysiska screeninganalysen via Kinexit skapar vi tillsammans med eleven en noggrann och helt individuell utvecklingsplan för de kommande träningspassen.

Vår gemensamma ambition och målinriktade arbete kommer garanterat att leda fram till ett tryggare spel och förbättrad score. Efter varje enskilt pass får eleven en sammanfattning samt tips och råd för hur den enskilda träningen däremellan bör bedrivas för att skapa goda vanor och rutiner på egen hand.

Bokning sker via ProPlanner eller kontakta peter@remove-this.hooksgk.remove-this.se eller eddy@remove-this.hooksgk.remove-this.se