Putter Fitting

I vår studio kan vi erbjuda individanpassade putters från flera olika varumärken. För många spelare är det ofta känsla och utseende som avgör vilken modell som väljs men det finns ett antal grundläggande och mycket viktiga egenskaper som också ska stämma gällande längd, loft, lie, grepp och balansen i putterhuvudet. Detta sammantaget för att vi ska kunna uppnå ett så bra resultat som möjligt.

Vi arbetar därför utifrån ett koncept som innefattar den absolut senaste teknologin från Trackman 4. Allt för att definiera spelarens optimala värden för ett repetitivt och stabilt putt stroke kopplat till putter fitting processens olika delmoment.

Hur går en Putter Fitting till?
Det inledande steget i denna process är att vi på individuell basis med alla våra elever gör en putt stroke screening för att få en första uppfattning av hur eleven vid uppställningen siktar och sätter bollen i rullning mot målet. Detta är en form av tekniklektion som sedan leder oss in i fittingprocessen då vi här får en bild av hur den befintliga puttern och tekniken som används matchar spelarens faktiska behov. För den nya putterns sammansättning ser vi sedan till att hitta rätt huvudform, loft, lie, skaftlängd, eventuell siktlinje och skaftinfästning för att få rätt face rotation i kombination med face hang, dvs hur klubbhuvudets designstil och skaftinfästning naturligt skapar en square position vid bollträffen.

Det avslutande momentet är att använda elevens data från putt stroke screeningen tillsammans med en helt individanpassad putter för att stimulera till en teknik byggd kring elevens biomekaniska förutsättningar för en naturlig uppställning, sikte och stroke. 

Bokning sker via ProPlanner eller kontakta peter@remove-this.hooksgk.remove-this.se eller eddy@remove-this.hooksgk.remove-this.se

Putter Fitting
Pris: 800:-
Tid: 50-60 min