PLAY BASE

4 hål
1.500:-

Som tränare är vi med eleven på nära håll vid sidan av spelet och analyserar hur spelet, rutiner och beslut sker ute på banan. Vi får här en tydlig bild av elevens styrkor och förbättringsområden.

Under denna tidsskedens på banan får vi mycket mer relevant information om elevens prestations- och tillvägagångssätt jämfört med en kortare lektion i vår studio. Vi får helt enkelt en samlad bild av det långa spelet, närspelet, längdkontroll, spelstrategi och rutiner. 

Efter spelsekvensen på banan sätter vi oss efteråt ner i lugn och ro och går igenom och analyserar vad som fungerar och vad vi ser som förbättringsområden. 

Gemensamt gör vi därefter en plan med en prioritetsordning av de områden som träningen framöver ska fokusera på.

Bokning sker via ProPlanner eller kontakta peter@remove-this.hooksgk.remove-this.se eller eddy@remove-this.hooksgk.remove-this.se


PLAY STANDARD

9 hål
2.500:-

I grunden ett inte helt olikt upplägg som i coachpaketet BASE men med skillnaden att i denna sekvens får eleven lite mer tid, kan ta det lite lugnare samt att vi somtränare också spelar tillsammans under tillfället på banan. Att spela tillsammans bygger en extra dimension och här sätter vi spelcoachningen i första rummet. Vi går in på och förklarar mer i detalj, inte minst visar vi hur olika slag, val av klubba och taktik bygger en grund och förståelse för hur spelidén kan förändras och förbättras. 

Andra områden vi berör är hur vind och hur avstånd i relation till olika lutningar påverkar klubbval i elevens taktiska spelbeslut.  

Efter spelsekvensen på banan avrundar vi med att tillsammans båda analysera och upprätta en utvecklingsplan med en prioritetsordning som skapar ett bättre och mera effektivt tränings- och spelresultat.

Bokning sker via ProPlanner eller kontakta peter@remove-this.hooksgk.remove-this.se eller eddy@remove-this.hooksgk.remove-this.se


PLAY PREMIUM

18 hål
4.800:-

Detta är vårt premiumupplägg och ett coachpaket med en nivå för eleven som andas tävlingsspelararens höga och tydliga ambitioner. Vi inleder med lunch där vi tillsammans över en god bit mat går igenom vad som skall ske, målbild och förväntningar.  Elevens önskemål ligger naturligtvis högst i prioritet men tiden på banan och under rundan kommer även vara tävlingsinriktad där eleven får en unikmöjlighet att mäta sig med sin spelande tränare över 18 hål.  

Ett viktigt och ingående block i denna spel- och coachlektion är att vi fördjupar oss och i detalj går in på vikten av spelrutiner, beteende, beslutprocess, reaktioner, koncentration och kostintag gällande både effektiv träning och resultat på tävling. Efter vi korat dagens vinnare planerar vi tillsammans därefter tiden framåt utifrån ett helhetsperspektiv som garanterat leder till ett mera spetsigt inriktad tränings- ochtävlingsspel.

Bokning sker via ProPlanner eller kontakta peter@remove-this.hooksgk.remove-this.se eller eddy@remove-this.hooksgk.remove-this.se